• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
 • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
 • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
 • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
 • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti
KONTAKT

Želite več informacij ali predstavitev programa?

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati pravi program za vaše poslovanje!

Pokličite nas na številko:

Telefon  +386 (0)4 2 800 800

ali nam pišite:

Pošta  prodaja@pronet-kr.si

Prijava na e-novice:

Strinjam se s pogoji.

CRM - upravljanje odnosov s strankami

Dr. Andrej Škraba, zunanji član - raziskovalec

Strokovna znanja in specializacija:

 • Upravne in organizacijske vede / Management, Modeliranje in simulacija sistemov, Sistemska dinamika, Informacijski sistemi
 • Referenčni projekti:
 • docent za predmetno področje Teorije sistemov ter Metode modeliranja in simulacije
 • Vodja raziskovalne skupine: »Center za raziskave in razvoj zdravstvenih in medicinskih informacijskih sistemov« v podjetju Infonet Kranj, d.o.o.
 • Razvoj sistema za izračun odpovedi izdelka ob izteku garancijske dobe v Gorenje d.d., 2004 – 2005 (vodenje razvoja, metodologije in implementacije sistema z orodjem MATLAB)
 • Analiza vpliva povratne informacije na večkriterijsko skupinsko odločanje z modeli sistemske dinamike (podoktorski projekt – vodja projekta), šif. projekta: Z5-3313-0586-01 (1.7.2001 - 31.12.2002)
 • Sistemi odločanja v globalnem elektronskem poslovanju, št. raziskovalnega programa, šif.: P5-0018 (1.1.2004 - 31.12.2008)
 • Modeliranje obrambnih segmentov z markovskimi verigami, šif.: M5-0175 (C), (1.6.2006 - 30.11.2007)
 • Razvoj metodološkega orodja za kvantitativno ocenjevanje multifunkcionalnosti kmetijstva, CRP. 2004 – 2006
 • Sistemi odločanja v globalnem elektronskem poslovanju, št. raziskovalnega programa šif.: P0-0501-0586-03, (1.1.1999 - 31.12.2003)
 • Razvoj sistema za podporo razporejanja naročil, Iskra Avtoelektrika d.d., 1999 – 2003
 • Razvoj in izdelava metodologije za vodenje poslovnih procesov STAVBAR – IGM, 1999
 • Izdelava simulacijskega modela za spremljanje zalog, Žito Mlini d.o.o. , Šmartinska cesta 154, 1998

Nagrade in priznanja:

 • CASYS 2003 Best Paper Award
 • CASYS 2007 Best Paper Award
 • Bronasta plaketa Univerze v Mariboru za pedagoško delo na področju modeliranja in simulacije

Dr. Črtomir Rozman, zunanji član – raziskovalec

Strokovna znanja in specializacija:

 • Rastlinska produkcija in predelava / Tehnologija živil rastlinskega izvora, Agrarna ekonomika
 • Referenčni projekti
 • P0-0501-0482 / Raziskave za zvišanje odpornosti in produktivnosti rastlin in živali v sonaravnem kmetijstvu (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor)
 • P1-0164 / Raziskave za zagotavljanje varne hrane in zdravja (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor)
 • J4-9532 / Kakovost hrane v odvisnosti od načina kmetijske pridelave(Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor) 1.7.2007 - 30.6.2010
 • L4-3245 / Možnost vzpodbujanja konkurenčnosti kmetij v hribovskih območjih SV Slovenije z aktiviranjem zaraščenih površin (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor)
 • L4-6012 / Analiza trgovinskih tokov in primerjalnih prednosti agro-živilskih proizvodov (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede, Maribor)

Nagrade in priznanja:

 • CASYS 2007 Best Paper Award

Mag. Rok Vrbica, zunanji član – Računalniške metode

Strokovna znanja in specializacija:

 • Magisterij iz računalništva in informatike
 • Analiza, načrtovanje in razvoj informacijskih sistemov.
 • Integracija sistemov
 • Standardi na področju izmenjave podatkov

Slavko Frelih, zaposlen – vodja projekta, analitik in razvijalec

Strokovna znanja in specializacija:

 • Projektno in teamsko vodenje,
 • Sistemska analiza, Analiza IS, Uvajanje e-Poslovanja,
 • Računalniška podpora IS podjetij
 • Svetovalec specialist za področje infomacijske tehnologije in eposlovanja
 • Referenčni projekti:
 • Vodenje projekta Potujoča e-šola, EU projekt,  PHARE CBC Region goes digital (od 01.03.2004 – 15.04.2005)
 • Verificirani predavatelj na višji strokovni šola Gea College (od leta 2002 dalje) za predmete Informatika, Informacijska tehnologija in postopki in Informacijsko komunikacijska podpora v pisarni
 • Vodenje ali sodelovanje na projektu uvedbe programskih rešitev v IS podjetja Gospodarsko razstavišče, JAPTI, PEKO d,d, Family Frost, Radgonske Gorice, COLOR d.d., AMZS in več kot 250 SLO in tujih podjetij.

Tomaž Šenk, zaposlen  - razvijalec in analitik

Strokovna znanja in specializacija:

 • Programiranje, razvoj programske opreme; Sistemska analiza, Analiza in design računalniških sistemov;
 • Referenčni projekti:
 • Sodelovanje pri prenovi informacijskega sistema lekarniškega poslovanja
 • Spletna postavitev  informacijskega sistema za management sejmov in razstavišč

 Gregor Šturm, zaposlen – validacija, analize

Strokovna znanja in specializacija:

 • Sistemska analiza, Analiza IS, Uvajanje e-Poslovanja, Računalniška podpora IS podjetij
 • Referenčni projekti:
 • Analize IS za upravljanje zalog

Tomaž Tepina, zaposlen - razvijalec in analitik

Strokovna znanja in specializacija:

 • Programiranje, razvoj programske opreme; Sistemska analiza, Analiza in design računalniških sistemov; Arhitektura podatkovnih baz
 • Referenčni projekti:
 • Sodelovanje pri uvajanju internetnega bančništva v SKB  d.d.
 • Kontrola kakovosti pri proizvodnji elektronskih števcev v Iskraemeco d.d.
 • Razvoj informacijskega sistema za paketno distribucijo GLS Slovenija
 • Sodelovanje pri prenovi informacijskega sistema lekarniškega poslovanja
 • Izdelava informacijskega sistema za transport in prodajo celuloze po Evropi


Ključna naloga

Ključna naloga interdisciplinarne razvojne skupine je realizacija  raziskovalno razvojnega projekta ISKVI  - Informacijskega sistema za spremljanje kakovosti proizvodnje v vinarski industriji. Zaradi kompleksnosti in interdisciplinarnosti projekta je

 • potrebno tesno sodelovanje vseh članov – medsebojna odvisnost in informiranje,
 • prenos znanj med posameznimi člani, še zlasti v kritični fazi: klasifikaciji tveganj
 • potrebna časovna usklajenost in natančno izpolnjevanje rokov pri realizaciji predvidenih del oz. zavedanje odgovornosti vsakega člana posebej.
 • v fazi analize potreb nujno vzpostaviti  dobro sodelovanje s potencialnimi uporabniki, saj je na ta način najlažje pridobiti referenčne podatke za testiranje vseh demonstracijskih modelov in sistemov.
 • nujno kontinuirano spremljanje kakovosti in izvesti evalvacijo vseh ključnih aktivnosti projekta.


Opredelitev vlog


Vloga
Odgovornost
Vodja projekta
Slavko Frelih
Vodenje, spremljanje in koordinacija projekta
Razvijalec in analitik
Tomaž Tepina, Tomaž Šenk, Slavko Frelih
Določitev razvojne platforme in tehnologij
Analiza in specifikacija podatkovnega modela in relacij
Arhitektura programske opreme
Izdelava modela uporabniškega vmesnika
Analize in validacija demonstracijskih modelov
Gregor Šturm, Tomaž Šenk, Slavko Frelih,  Andrej Škraba
Priprava realnih podatkov
Specifikacija metodologije in izvedba analiz
Validacija demonstracijskih modelov
 
Zunanji raziskovalec modela klasifikacije in upravljanja tveganj
Andrej Škraba, Črtomir Rozman, Rok Vrbica
Raziskave, klasifikacije in priprava metodologij
Evalvacija modelov
Diseminacija
 
Zunanji raziskovalec - Računalniške metode
Rok Vrbica
Metodologije in razisakve napovednih modelov
 
 

 

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Preberite si članek Računlaniških novic:

IS za spremljanje kakovosti v vinarski industriji