• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti
KONTAKT

Želite več informacij ali predstavitev programa?

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati pravi program za vaše poslovanje!

Pokličite nas na številko:

Telefon  +386 (0)4 2 800 800

ali nam pišite:

Pošta  prodaja@pronet-kr.si

Prijava na e-novice:

Strinjam se s pogoji.

Projekt financirajo Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije JAPTI, European Social Fund ESF in PRONET, Kranj, d.o.o. 

              

 

The project was financed by Public Agency of the Republic of Slovenia for Entrepreneurship and Foreign Investments JAPTI, Ministry of the Economy of the Republic of Slovenia, ESF  - European Social Fund and Pronet, Kranj d.o.o.

V  letu 2009 smo v okviru raziskave trga in iskanja novih tržnih možnosti, kjer bi lahko s svojimi strokovnjaki svoje znanje in izkušnje še bolje in koristneje uporabili, analitično prišli tudi do potreb oz. pomanjkanju visoko zahtevnih in tehnološko podprtih  informacijskih sistemov v proizvodnji vinarske industrije oz. v industriji pijač. Na ta način bi dolgoročno brez prevelike potrebe po lokalizaciji produktov, informacijski sistem razširili tudi na tuje trge.
Tej odločitvi je botrovala tudi naša že obstoječa povezava  s strokovnjaki na akademskem področju (enologija, tehnologije procesov, modeliranje napovedi), ki pa je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev za razvoj doslej nikoli nismo uspeli angažirati za skupen razvoj.  
Kljub temu, da je vinarstvo tradicionalna panoga, pa je vrhunska pridelava in proizvodnja vina danes izjemno tehnološko podprta in napredna  Proizvajalci vina so postavljeni pred zahtevo po  zagotavljanju stalne vrhunske  kakovosti. Reklamacije v proizvodni vina bistveno vplivajo na ugled blagovne znamke in samega proizvajalca, zato jih je potrebno minimalizirati oz. povsem odpraviti. Na tem področju je dejavna tudi znanost, še posebej na področju kvantitativnih analiz  in obvladovanju procesov kakovosti v proizvodnji pijač, hrane.
Glavni razlogi in hkrati proizvodi/storitve raziskav ter razvoja IS za spremljanje kvalitete prosizvodne v vinarski industriji so:
1)    Razviti sistem klasifikacije tveganj pri pridelavi in proizvodnji vina po principu FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) za izboljšanje kakovosti pridelave in proizvodnje vina To pomeni s pomočjo nove metode FMEA, ki sledi standardoma MIL-STD-1629A in DIN 25448  raziskujemo tveganja in  vzroke problemov v kar se da zgodnji fazi življenjskega ciklusa proizvodnje vina.  Naš namen je preprečiti pojave napak, ki so vzrok reklamacij ter uvesti pravočasne korektivne  ukrepe. Je del celovitega modela, vendar jo bo potencialno možno uporabiti kot samostojno storitev, ker bo neodvisna od lokalne zakonodaje in sposobna integracije v druge sisteme.
2)    Razviti informacijski model za spremljanje reklamacij in vzrokov za reklamacijo vina ter model za spremljanje reklamacijskih poslovnih dogodkov. Na podlagi raziskave in analize spremljanja reklamacij  razvijamo model za vnos podatkov o reklamacijah, njihovih vzrokih in relacijske produkcijske baze. Gre za potencialno nov produkt, ki bo po dokončnem razvojnem ciklu omogočal spremljanje reklamacij in  vzrokov odpovedi v proizvodni vina. Predstavlja del celovitega modela, vendar ga bo možno z dodatnimi skupinami podatkov prenesti v celotno panogo polnjenja pijač.
3)    Razviti analitične  postopke za identifikacijo tveganj v proizvodnji ob upoštevanju novo razvite klasifikacije ter sistema za vnos podatkov. Razvijamo podatkovne strukture v večdimenzionalnem sistemu, ki so nadalje uporabljene pri analizi zgodovinskih podatkov. Glede na nabor napak identificiranih s pomočjo razvitega modela, bomo  določiti značilnosti napak in stopnjo tveganja ob določeni frekvenci njihovega pojavljanja.  Gre za nov produkt – orodje, ki bo po dokončanem razvojnem ciklu proizvajalcem vina omogočal napovedovanje in celovito obvladovanje tveganj  glede na posamezno proizvodno serijo v  realnem času
4)    Razviti metodologijo za napovedovanje tveganj glede na serijo proizvodnje. Zaključek raziskovalnega dela so napovedovalni modeli, ki  jih bo možno uporabiti za napoved deležev reklamacij ter napak na nivoju posamezne proizvedene serije. Nov celovit informacijski  produkt, ki bo po končanem razvoju, omogočal matematično podprto spremljanje kakovosti proizvodnje vina, s poudarkom na evidentiranju reklamacij, analiziranju vzrokov, napovedovanju tveganj ter njihovem obvladovanju. Potencialni trgi: SLO, ex YU, JAR, ZDA, Rusija

 

PRIMERI IZ PRAKSE

Preberite si članek Računlaniških novic:

IS za spremljanje kakovosti v vinarski industriji