• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti
KONTAKT

Želite več informacij ali predstavitev programa?

Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo izbrati pravi program za vaše poslovanje!

Pokličite nas na številko:

Telefon  +386 (0)4 2 800 800

ali nam pišite:

Pošta  prodaja@pronet-kr.si

Prijava na e-novice:

Strinjam se s pogoji.

CRM - upravljanje odnosov s strankami

 Opis izvedenih aktivnosti za dosego ciljev projekta

V okviru aktivnosti A3 »Klasifikacija tveganj pri pridelavi in proizvodnji vina po metodi FMEA« so bili izvedeni predvideni delovni  sestanki interdisciplinarne razvojne skupine, ki so nam v nadaljevanju omogočili strukturirano klasifikacijo ter določitev prioritet kritičnih faktorjev pri proizvodnji vina. Tako je bila izvedena analiza proizvodnih procesov in klasifikacijski načrt tveganj pri pridelavi in proizvodnji vina po principu FMEA. Na sedežu podjetja Radgonske gorice d.d. je bil izveden sestanek delovne skupine, kjer je bila izvedena opredelitev postopka FMEA za kontrolo kakovosti.

V drugem obdobju izvedbe projekta je bila ključna aktivnost razvoj prototipne rešitve za spremljanje reklamacij (Komisijski zapisnik o pregledu prejetega blaga). Razviti modul omogoča nadaljnje delo pri analizi vzrokov za reklamacije in kasnejše izboljšave v proizvodnem procesu. Razvoj modula je potekal prek intenzivnega sodelovanja z uporabnikom Radgonske gorice d.d. Razviti modul je bil uspešno integriran v obstoječi informacijski sistem in je trenutno v fazi testiranja ter bo predvidoma v naslednji fazi projekta že v poskusni produkcijski uporabi.

Izvedena je bila analiza ključnih vzrokov reklamacij po kriteriju najvišjih stroškov za ključne izdelke. Analiza izkazuje negativno eksponentno porazdelitev posameznih vzrokov glede na stroške.

V okviru analize proizvodnega in distribucijskega procesa se je izkazalo, da na reklamacije pomembno vpliva tudi vodenje zalog, saj pri določenih vrstah vina obstaja možnost »menjave letnika«. Tako je pomembno, z vidika kakovosti, ustrezno kontroliranje zalog. Prav tako je tu pomemben stroškovni vidik vodenja zalog. Tako sta bila razvita dva modela za kontrolo vodenja zalog, prvi model je naslovil produkcijski in distribucijski del, drugi model pa stroškovni vidik upravljanja zalog. Z uporabo genetskih algoritmov je bila izvedena analiza različnih strategij vodenja zalog, ki zmanjšajo problematiko previsokih zalog in s tem nižje kakovosti za določene vrste vina, kakor tudi stroške vodenja zalog.

Zasnovana je bila dopolnitev informacijskega sistema z modulom za spremljanje internih kletnih analiz kakor tudi analiz s strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Maribor. Pri tem se je izkazala kot aktualna možnost vzpostavitev prenosa dokumentov v elektronski obliki, kar bi olajšalo spremljanje ključnih parametrov analiz in njihovega vpliva na kakovost proizvodnje.


Skladnost doseženih rezultatov projekta z dispozicijo projekta

Rezultati druge faze projekta so v celoti skladni z dispozicijo projekta. Pri tem smo v drugi fazi naslovili točko A3, »Klasifikacija tveganj pri pridelavi in proizvodnji vina po metodi FMEA«. Klasifikacija je bila izvedena s strani ožje ekspertne skupine in predstavlja izhodišče za dodatno dopolnitev klasifikacije s strani širše ekspertne skupine in drugih skupin, kar je predvideno v drugi fazi projekta. Prav tako so bile uspešno naslovljene tudi druge aktivnosti v okviru projekta, t.j. A5, »Razvoj demonstracijskega modula za spremljanje reklamacijskih dogodkov«, A6 »Razvoj analitičnih postopkov za identifikacijo tveganj v proizvodnji in razvoj sistema za izvedbo analitičnih postopkov za identifikacijo tveganj«, A7, »Priprava zgodovinskih podatkov za analizo ključnih vzrokov za reklamacije« ter A8 »Razvoj metodologije za napoved tveganj glede na serijo proizvodnje«. Pri tem velja poudariti, da je bil za uporabnika v tej fazi že razvit in implementiran modul za vnos in spremljanje vzrokov reklamacij, kar s tehnološkega vidika obeta uspešno nadaljnjo implementacijo sistema.

Vzorec/primer FMEA metode - Primer

Identifikacija izraženih kritičnih dejavnikov in opredelitev po postopku FMEA (Failure mode and effects analysis) - Zapisnik seje

Statistično poročilo - Poročilo

Specifikacija analitičnega modela analize poslovnih podatkov sistema Radgonske Gorice d.d. za izvedbo s sistemom BI-OLAP - Specifikacija

PRIMERI IZ PRAKSE

Preberite si članek Računlaniških novic:

IS za spremljanje kakovosti v vinarski industriji