• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

Računovodska obravnava poračuna odbitnega DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Proračun odbitnega DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih, Sorazmerni odbitni DDV
Vir: Davčna oaza
Datum: 01 2014
Povzetek: Računovodsko in davčno svetovanje – računovodska obravnava poračuna odbitnega DDV pri opredmetenih osnovnih sredstvih

VPRAŠANJE

S 01.07.2013 smo izstopili iz sistema DDV. Poračunali smo si sorazmerni odbitni DDV glede na 5 letno obdobje (gre za opremo). Zanima me, ali je znesek poračunani DDV davčno priznan strošek? Se morda spremeni nabavna vrednost osnovnih sredstev in je treba poračunati tudi stroške amortizacije?

ODGOVOR

Popravek odbitka davka na dodano vrednost v povečuje nabavno vrednost osnovnih sredstev. Amortizacija se bo po obdobju popravka obračunavala od nove, višje nabavne vrednosti. Prav tako je treba poračunati (povečati) popravek vrednosti osnovnih sredstev, ki mora znašati toliko, kolikor bi znašal, če bi bila nabavna vrednost višja že od samega začetka. Za znesek povečanja popravka vrednosti osnovnih sredstev se pripoznajo prevrednotovalni poslovni odhodki.

Odgovor pripravil: Luka Godnič