• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

Oblikovanje računa

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Navodila, Oblikovanje računa, Kako oblikujem račun, Slika na računu, Rob dokumenta, Oblika računa, Velikost pisave
Vir: Accounting Box, PRONET Kranj
Avtor: PRONET Kranj
Datum: 07 2014
Povzetek: Oblikovanje računa je zelo pomembno zaradi vtisa, ki ga naredite na kupce, zato se izplača obliki računa posvetiti nekaj pozornosti. V nadaljevanju si v kratkih navodilih za ProGRAM (Accounting Box) preberite kako se oblikuje račun.

 

V osnovi je ProGRAM nastavljen tako, da se avtomatsko izpiše glava iz podatkov o podjetju:
Ta oblika se uporablja tudi pri izpisih vseh ostalih pregledov in poročil.
 
Uporabniki pa seveda lahko oblikujete povsem svojo predlogo za izpis dokumentov. Omogočena je t.i. nastavitev ozadja za izpisane dokumente, različno za domače in tuje dokumente.V kolikor imate v kateremkoli urejevalniku oblikovano ozadje računa (najbolje že kar z glavo in peto dokumenta), potem tak dokument shranite v PDF obliko in naložite v ProGRAM. Dokument mora obvezno biti v PDF obliki.
Ozadje se nastavi v parametrih v sekciji 'Ozadje izpisanih dokumentov v PDF obliki.
Opcija 'Brez ozadja pri izpisu na tiskalnik' omogoča, da se račun izpisan v PDF datoteko (pošiljanje po elektronski pošti) izpiše z ozadjem, medtem ko se na tiskalnik izpiše brez ozadja na predtiskan papir.
Primer ozadja in izpisa računa na tem ozadju:
        
Glede na to, da so ozadja lahko poljubna in da je temu potrebno do določene mere prilagoditi izpis računa, lahko uporabniki prilagodijo izpis računa sami preko nastavitev v parametrih v sekciji 'Izpis' in 'Izpis stolpcev postavk.'
 
Odmik za levi in desni rob velja za glavo in peto računa ter specifikacijo. Dodatni odmik skupine osnovnih podatkov zgoraj/desno pa velja za naslovnika in osnovne podatke računa, oziroma za podatke med glavo in specifikacijo računa. Nastavitev 0/0 pomeni, da se izpiše na osnovni poziciji. Negativna vrednost je odmik navzgor oz. levo, pozitivna pa odmik navzdol oz. desno.
Ustrezna nastavitev 'Odmik zgornji rob od strani 2 naprej' je pomembna zaradi pravilnega začetka izpisovanja teksta računa glede na višino glave dokumenta.
Dodatni opis artikla v novi vrstici: Pri vnosu računa je možno vnesenemu artiklu ali storitvi ročno dopisati še določen tekst oz. opis. Le ta se na računu lahko izpiše takoj za osnovnim nazivom ali pa v novi/naslednji vrstici.
Izpis opisa artikla (iz šifranta): V kolikor je izbrana ta opcija, se na specifikaciji računa, takoj za samo postavko izpiše opis artikla/storitve iz 'Šifranti – Artikli – Artikli in storitve'
Izpis stolpcev postavk: Glede na izbiro se na specifikaciji dokumentov izpisujejo ali neizpisujejo posamezni stolpci. Za dolžino neizbranih stolpcev se ustrezno razširi stolpec 'Naziv'.

Vrednosti postavk se izpisujejo brez DDV / z DDV: Glede na izbiro, se na izpisu dokumenta vrednosti postavk izpisujejo brez DDV ali z DDV.