• // PRONET prejemnik certifikata bonitetne odličnosti AAA //
  • // Accounting Box - prvi in edinstven ProGRAM v Sloveniji //
  • // PRONET Kranj je za uspešno poslovanje prejel certifikat Excellent SME Slovenia. //
  • // Naredite Backup in zaščitite svoje podatke s storitvijo SecureDataVault (iStor) //
  • // Pro CRM - rešitev v oblaku z najboljšim razmerjem cena/kvaliteta //
Takoj PREIZKUSITE AccountingBox in spoznajte 3 ključne prednosti

  

Kako izdelati račun za tujino

Rubrika: RAČUNOVODSTVO IN FINANCE
Ključne besede: Navodila, Kako naredim račun za tujino, Kako pripravimo račun za tujino, Tuji račun, Račun v tujem jeziku
Vir: Accounting Box, PRONET Kranj
Datum: 02 2015

Poleg računa v slovenskem jeziku, je omogočen tudi vnos in izpis računa v angleškem jeziku.

Primer istega računa, izpisanega v slovenskem in angleškem jeziku:

Zeleno označene podatke v ProGRAM sam avtomatsko prevede v ANG. Za rdeče označene podatke pa mora poskrbeti uporabnik sam.

Oznake (1-4) iz slike računa, izpisanega v angleškem jeziku:

1. Tujemu partnerju, ki se vnese v šifrant partnerjev, je potrebno vnesti oznako, da se zanj tiskajo računi v tujem jeziku 'Angleščina'. V kolikor se označi tudi opcija 'Tiskaj dokumente v domačem jeziku', se račun poleg v angleščini, izpiše tudi v slovenskem jeziku.

2. Tekst zgoraj/spodaj. Prednastavljeni teksti se vnašajo v 'Šifrant - Splošno - Teksti'. Poleg vnosa teksta v slovenskem jeziku, je možno vnesti tudi tekst, ki se bo prenesel na račun za izpis v angleškem jeziku.

V kolikor je na partnerju označeno, da se tiska v ANG jeziku, se pri vnosu računa odpre nov zavihek 'Teksti - Angleščina', kamor se vnese tekst zgoraj in spodaj za izpis računa v ANG jeziku.

Seveda pa je tekste možno tudi v naprej pripraviti. Vnos je omogočen v 'Šifranti - Splošno - Teksti'. Poleg SLO teksta se spodaj lahko vnese tudi tekst v ANG jeziku. Privzete tekste je na vnosu fakture možno, spreminjati, dodajati, ...

3. Naziv artikla. V šifrantu artiklov se ustrezno vnese naziv v ANG jeziku,

4. Enota mere. V šifrantu enot mer se ustrezno vnese naziv v ANG jeziku.

5. Tekst spodaj: Enako kot pri točki 4.